UNDER_CONSTRUCTION

an animation by marcin wojciechowski

Fundacja Anima Art Anima Art Foundation
ul. Zamoyskiego 29/8
31-519 Kraków POLAND
+48 12 294 21 54
producent producer
Marta Gebhardt
Anima Art Foundation
+48 601 864 843
gebhardt@wp.pl

autor an author
Marcin Wojciechowski
freeco@o2.pl

promocja festiwalowa festivals promotion
Zofia Ścisłowska
Krakow Film Foundation
+48 12 294 69 45
zofia@kff.com.pl